AANMELDINGSFORMULIER

Aanmeldingsformulier Charis – Naarden schooljaar 2019_2020

Dank voor je overweging om Charis te volgen! We verzoeken je vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk, naar waarheid in te vullen en, wanneer compleet, dit te versturen door op de "submit" knop te drukken; e-mail bevestiging volgt. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. We zien er naar uit je te ontmoeten op CBC.

...

Gebruik deze functie
om een recente
(pas)foto mee te zenden

AANMELDING

Leerjaar 1
Leerjaar 2
voltijd (4 dagdelen per week, gedurende één schooljaar per leerjaar)
deeltijd (2 dagdelen per week, gedurende twee schooljaren per leerjaar)
Hybride ( Zelfstandig bekijken van lesmateriaal op video en 1 zaterdag per maand gedurende twee schooljaren)
Online Thuisstudie
Deelonderwijsgroep (Eén avond per week, gedurende drie schooljaren)
Enschede
Omgeving Rotterdam
Maastricht

ALGEMEEN

PERSOONLIJK

man
vrouw

OPLEIDING

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

WERKERVARING

Geef hier een korte opsomming van beroepen die je hebt uitgeoefend en hoe lang. Geef ook je huidige beroep aan.

GEZIN

Ja
Nee

Namen en telefoonnummers van je ouders/voogd als je nog thuis woont:

In geval van nood bellenBEDIENING, ERVARING EN BELANGSTELLING

Bijbelstudies
Evangelisatie
Geluid/techniek
Gemeente-opbouw
Herder/hulpverlening
Herder/prediking
Internet
Kinderwerk
Muziek
Organisatie
Pastoraat
Theologie
Zending

BETALING INSCHRIJFGELD

Je aanmelding is pas geldig na ontvangst door ons van € 70,- inschrijfgeld (dit bedrag wordt niet geretourneerd en staat los van het te betalen lesgeld).

Graag overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0544 3853 06 t.n.v. Andrew Wommack Support, onder vermelding van: inschrijving & je naam.

BETALING LESGELD

Voor het schooljaar 2018/2019 is het lesgeld voor Voltijd (vier dagdelen per week) per persoon:

 •  € 2860,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 30 september 2018), of
 •  € 315,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van sept. 2018 t/m juni 2019).

Voor het schooljaar 2018/2019 is het lesgeld voor Deeltijd (twee dagdelen per week) per persoon:

 •  € 1430,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 30 september 2018), of
 •  € 157,50 per termijn (10-maandelijkse termijnen van sept. 2018 t/m juni 2019).

Voor het schooljaar 2018/2019 is het lesgeld voor Hybride (Thuisstudie én 1 samenkomst op zaterdag per maand in Naarden) per persoon:

 • € 1300,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 30 september 2018), of 
 • € 143,- per termijn (10-maandelijkse termijnen van sept. 2018 t/m juni 2019).

Voor deelname aan een deelonderwijsgroep is het lesgeld:

 •   € 35,00 per module (totale lesstof eerste leerjaar: 32 modules)

Dit bedrag is exclusief het aandeel van de student in de huur van de locatie, portokosten en eventuele reiskosten/honorarium sprekers. Vanzelfsprekend kunnen bovenstaande kosten per locatie en groep verschillen; verrekening van de kosten gebeurt in de groep.

Voor de online thuisstudie – met 32 modules - betaal je per pakket van 8 modules:

 •   € 520,00 bij vooruitbetaling
 •   € 115,00 per termijn (5 maandelijkse termijnen)
  Alleen bij eerste aanschaf, mogelijkheid tot retourneren binnen 1 maand.

Gezinsleden (wonend op hetzelfde adres) krijgen 5 procent korting op het totaalbedrag aan lesgeld van betreffende personen.

De kosten voor de verplichte zendingsreis (voltijd 2e jaar, deeltijd 4e jaar) zijn voor rekening van de student.

Aankruisen wat van toepassing is:

Ik betaal het lesgeld ineens (voltijd: € 2860,-/ deeltijd: € 1430,-/ Hybride: € 1300,-/thuisstudie € 520,- per 8 modules) 

Je ontvangt hiervoor een factuur op het bij ons bekende email adres,

Betaling dient te geschieden:

- vóór 30 september 2018 voor voltijd, deeltijd, Hybride

- bij start van de thuisstudie, of aanschaf van een volgend pakket van 8 modules

Ik betaal in termijnen (voltijd: € 315,-  / deeltijd € 157,50/ Hybride € 143,- / thuisstudie € 115,- per 8 modules) 

Je ontvangt hiervoor maandelijks van ons een factuur op het bij ons bekende email adres.

Betaling dient te geschieden:

- in 10 maandelijkse termijnen, van sept. 2018 t/m juni 2019, voor voltijd, deeltijd en Hybride

- in 5 maandelijkse termijnen voor een thuisstudie pakket van 8 modules

Desgewenst kun je het maandbedrag ook 'automatisch' laten afschrijven via een incasso-formulier.

Dit formulier is kun je opvragen bij onze financiële administratie (finance.nl@awmcharis.com). Dit ontvangen we dan graag ondertekend retour vóór 20 september 2018.

Besluit je voortijdig de voltijd, deeltijd of hybride opleiding te beëindigen, dan ontvang je, indien er sprake was van vooruitbetaling van het schoolgeld, het restbedrag terug vanaf één volle kalendermaand na opzegging.

Bij betaling in termijnen van bovenstaande opleidingen, en bij deelonderwijs, moet de maand van opzegging en de daaropvolgende maand nog worden betaald.

Bij beëindiging van de online thuisstudie moet het bedrag van het pakket van 8 modules, waarmee de student op dat moment bezig is, volledig worden/zijn betaald. Dit pakket blijft dan het bezit van de student.

De opzegging dient schriftelijk (gedateerd en ondertekend) op het daarvoor bestemde formulier, te downloaden van onze website, te kennen worden gegeven aan de studentendecaan, Gre van Overbeeke. De datum van ondertekening door de studentendecaan is bepalend voor het beleid t.a.v. de terugbetaling of de nog te betalen termijnen.

LESROOSTER

In verband met de planning vragen wij je hieronder je voorkeur aan te geven voor de momenten waarop je verwacht aanwezig te zijn op de school (kan in overleg worden veranderd). Op maandagochtend en maandagavond is het lesprogramma van een klas identiek, hetzelfde geldt voor de dinsdagochtend en dinsdagavond.

 •   Is je inschrijving voor voltijd 1e leerjaar, kies dan voor maandag & dinsdag (ochtend of avond) en woensdag & donderdag (ochtend).
 •   Is je inschrijving voor voltijd 2e leerjaar, kies dan voor de maandag- en dinsdagochtend én de maandag- en dinsdagavond.
 •   Is je inschrijving voor deeltijd, maak dan een keus uit de dagdelen - op de maandag & dinsdag - van je deeltijdjaar(zie hieronder). Voor het 3e jaar van de deeltijdopleiding is die keuze er niet; alleen op de avonden is er les.

Opties voor het volgen van het voltijd/deeltijd lesprogramma:

Leerjaar 1:

Deeltijd 1: op maandag en dinsdag - ochtend óf avond
Deeltijd 2: op maandag en dinsdag - ochtend óf avond
Voltijd 1: op maandag en dinsdag - ochtend óf avond - én op woensdag- en donderdagochtend

Leerjaar 2:

Deeltijd 3: op maandag en dinsdag - alleen de avonden
Deeltijd 4: op maandag en dinsdag - ochtend of avond
Voltijd 2: op maandag en dinsdag ochtend én op maandag en dinsdag avond

Hybride studievorm
De eerste zaterdag is op 8 september 2018, daarna word je elke eerste zaterdag van de maand (vanaf oktober 2018 t/m juni 2019) op school verwacht, vanaf 09.00 uur tot 16.45 uur.

Ik verwacht aanwezig te zijn op :

Maandagochtend
Maandagavond
Dinsdagochtend
Dinsdagavond
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Hybride zaterdag (maandelijks)

OVERIGE INFORMATIE

Wil je aangeven hoe je bij ons terecht bent gekomen?

Door Bekendmaking (folder, Bijbelschoolvergelijker, Etc.)
Door Familie, Vriend, Kennis
Facebook
Family 7
Internationale TV (GodTV, TBN, Etc.)
Twitter
Website AWM/CBC (Internationaal)
Website AWM/CBC (Nederland)
YouTube
Advertentie in / promotie op:
Anders, namelijk:

VERKLARING

Door te ondertekenen verklaar ik:

 • De geloofsverklaring van Charis Bible College Nederland www.andrewwommack.nl/over-ons/geloofsverklaring zorgvuldig te hebben doorgenomen en dat ik deze van harte kan onderschrijven.
 • Dat ik besef dat getrouwheid uiterst belangrijk is om een succesvol student van Charis Bible College Nederland te kunnen zijn.Ik zal daarom getrouw zijn in mijn afspraken en mijn verplichtingen, en de taken die mij worden opgedragen tijdig vervullen.
 • Dat ik toestemming geef voor het gebruik maken van beeldmateriaal gemaakt tijdens mijn studie aan Charis Bible College Nederland voor promotionele doeleinden (website, social media, etc.)
 • Dat ik het privacy beleid van Charis Bible College & Andrew Wommack Ministries Nederland www.andrewwommack.nl/privacy-verklaring/ zorgvuldig heb doorgenomen en dat ik akkoord geef voor het gebruik van mijn persoonsgegevens voor doeleinden die daarin nader zijn omschreven.
 • Dat ik naar mijn beste weten dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
 • Dat ik binnen de school geen lifestyle ten toon zal spreiden en aanmoedigen, die ingaat tegen de bijbelse richtlijnen mbt het huwelijk, gebruik van verslavende/ verdovende middelen en activiteiten.

CAPTCHA CODE

Vul alsjeblieft deze zogenoemde captcha code exact in als hierboven (ter voorkoming van Spam Mail )


Kan de afbeelding niet lezen? Klik hier om te vernieuwen